FANDOM


Вялікае Княства Літоўскае
Magnus Ducatus Lituaniae
Wielkie Księstwo Litewskie
Blank
Blank
XIII wiek–1251
1263-1569 (1791)
Blank
Chorągiew królewska króla Zygmunta III Wazy
Alex K Grundwald flags 1410-03
Grand Ducal Coat of Arms of Lithuania
Flaga Litwy Herb Litwy
4098 w3
Państwo Rzeczpospolita Obojga Narodów (od 1569)
Język urzędowy do 1696: ruski
od 1696: polski
Język używany ruski, cerkiewnosłowiański, ukraiński, staropolski, średniopolski, litewski
Stolica Kiernów, Troki, Wilno
Ustrój polityczny monarchia patrymonialna z czasem demokracja szlachecka
Typ państwa monarchia dziedziczna (z pewnymi zastrzeżeniami do 1569), monarchia elekcyjna (jako część Rzeczypospolitej Obojga Narodów)
Ostatnia głowa państwa ostatni wielki książę
Stanisław August Poniatowski
Historia Państwa
Utworzenie XIII wiek
Likwidacja unia realna z Koroną Polską
1 lipca 1569
(ostatecznie w 1795)
Religia dominująca Katolicyzm (obrządku łacińskiego i greckiego), Prawosławie, do końca XIV wieku również pogaństwo
Terytoria zależne Księstwa Wierchowskie,
Kurlandia,
Inflanty (kondominium)
Rzeczpospolita 1600

Wielkie Księstwo Litewskie – państwo historyczne w europie w okresie średniowiecza. W 1569 roku, weszło w unię realną z Koroną Królestwa Polskiego, tworząc Rzeczpospolitą. Było jednym z dwóch równoprawnych członów, obok Korony Królestwa Polskiego.