FANDOM


Рѹсь
Ruś Kijowska
Blank
Blank
862–1240 Alex K Halych-Volhynia-flag
Nowogród
Blank
Alex K Kyiv Michael
Godło Rusi
Język urzędowy staro-cerkiewno-słowiański, ruski
Język używany ruski, języki ugrofińskie
Stolica Nowogród Wielki
Kijów
Włodzimierz nad Klaźmą
Ustrój polityczny monarchia
Typ państwa monarchia
Ostatnia głowa państwa wielki książę (ostatni) Jarosław II (1238–1246)
Historia Państwa
przybycie Ruryka do Nowogrodu Wielkiego
862
Zależność polityczna od Złotej Ordy 1240
Mapa Rusi

Ruś Kijowska – państwo staroruskie, powstałe z połączenia księstwa nowogrodzkiego i kaganatu ruskiego. Pierwszym wielkim księciem kijowskim był Igor (ok. 912-945)[1]. Słowo Ruś, pojawia się po raz pierwszy w "powieści minionych lat". Pochodzi ono prawdopodobnie z języka skandynawskiego, co wskazuje na normańskie korzenie Rusi[2]. Pierwszym skandynawskim władcą który przybył do Nowogrodu był Ruryk[3].

Przypisy